Iesaiste interesantā projektā kā motivācijas veidotājs

Iesaiste interesantā projektā kā motivācijas veidotājs

Samazinās darba efektivitāte un produktivitāte ierastās darba rutīnas dēļ? Kur rast entuziasmu un motivāciju strādāt ar atdevi un interesi? Savukārt, darba devējs vai vadītājs vēlas rezultātu un svaigas idejas uzņēmumā? 

Šo situāciju var lieliski izmantot, lai palielinātu darbinieku iesaistīšanos un realizētu jaunas idejas.

Bieži vien nerealizēti projekti un idejas ir traucējušas uzņēmumam attīstīties un sasniegt augstākas virsotnes, attiecīgi sniedzot izaugsmes iespējas gan jaunajiem, gan pieredzējušajiem darbiniekiem uzņēmumā.

Savstarpējā mijiedarbība un ieguvumi

Pēc veiktā Globālās Kultūras Atskaites pētījuma rezultāti bija pārsteidzoši: “41% darbinieku teica, ka atteiksies no paaugstināšanas amatā, ja ikdienas darba pienākumi kļūtu daudzveidīgāki. Viens no veidiem, kā panākt šo dažādību, ir ļaut un mudināt darbiniekus strādāt pie īpašiem projektiem.”

Lai mainītu atmosfēru darbā, savstarpējo komunikāciju un veicinātu produktivitāti, jāveicina aktīva iesaistīšanās projektos vai uzdevumos. To raksturo aktivitāte jeb enerģiskums, uzticība projekta panākumiem un komandai un spēja koncentrēties uz darbu jeb fokuss

Piemēram, pētījumi ir parādījuši, ka iesaistīšanās palielina komandas uzdevumu izpildi, attieksmi pret klientiem un efektivitātes līmeni. Projekta un komandas vadītājiem ir svarīgi veicināt tādu darba vidi, kas rada apstākļus šiem pozitīvajiem uzvedības rezultātiem jeb kad darbinieki ir iesaistīti, komanda kļūst veiksmīga un saliedēta.

Kā strādā šī mijiedarbība un rodas motivācija? 

Kad darbinieks iesaistās jaunā un interesantā projektā, tiek:

 • fokusēta uzmanība uz uzdevuma detaļām;
 • veidota komunikācija un ciešas savstarpējās attiecības;
 • līdzsvarots atbalsts izaicinājumos;
 • vairota apņemšanās pabeigt projektu;
 • neapzināti veidota iesaiste īpašos apakšprojektos;
 • veikta efektīva saziņa ar citiem, paplašinot redzesloku;
 • veicināta arī personīgā un profesionālā attīstība;
 • meklēti radoši problēmu risinājumi;

→ veicinot darbinieku motivāciju strādāt.

Bet ne vienmēr, uzticot kādu jaunu uzdevumu darbiniekam, tas atstās pozitīvu iespaidu uz darbinieka entuziasmu un uz projekta kvalitatīvo izpildi. Jāņem vērā arī darbinieku viedoklis un vēlme piedalīties konkrētajā projektā. 

“Dodiet komandas locekļiem autonomiju izvēlēties sev interesējošu projektu. Esmu redzējis darbinieku klientu pārmaiņas, tiklīdz viņiem ir iespēja izmantot šo radošumu. Kad darbiniekiem tiek dota iespēja piekļūt jaunām idejām un enerģijai, viņi pārkāpj vecos modeļus un piedāvā radošākus risinājumus. Arī klienti to pamana un mīl rezultātus,” pēc Džordža Brūka (George Brooke), digitālo produktu aģentūras uzņēmuma īpašnieka, pieredzes uzņēmējdarbībā.

Galvenie ieguvumi

Galvenokārt šo īpašo projektu laikā darbinieki var apgūt jaunas prasmes, kā arī dažādi izmantot savas esošās spējas. Piemēram, darbiniekiem rodas iespēja sazināties ar kolēģiem, ar kuriem viņi ikdienā nekomunicē un nestrādā kopā. Tas saliedē vairāk kolektīvu, veicinot informācijas apmaiņu un saziņu uzņēmumā iekšienē.

 • Radošo ideju un risinājumu ģenerēšana – iesaistot dažādus darbiniekus, jaunos projektos iespējams atklāt unikālus risinājumus un atšķirīgu pieeju projektu realizēšanai.
 • Spēja rast kompromisus, saliedētība – lai izdotos kopīgs projekts, tajā iesaistītajiem dalībniekiem jāvirzās uz konkrēto mērķu sasniegšanu. Starp jaunām idejām, konfliktiem, diskusijām jāspēj vienoties par visiem pieņemamu risinājumu.
 • Uzlabota darba produktivitāte un efektivitāte – apvienojot vienā projektā dalībnieku stiprās puses, iespējams sasniegt labāko uzdevuma rezultātu, kā arī efektīvi katram darboties attiecīgajā lauciņā. 
 • Motivācijas un enerģijas kāpums – apmainoties ar jaunām idejām un jauniem kontaktiem, vairojas laimes hormons, kas veicina motivācijas un enerģijas pieplūdumu.

“75% no aptaujātajiem darbiniekiem ziņoja, ka iesaiste jaunos projektos palīdzējusi izaugt tādā veidā, kā viņu ikdienas pienākumi nevarēja tikt izpildīti. No tiem darbiniekiem, kuri strādāja pie īpašiem projektiem, apmierinātība ar darbu bija par 20% lielāka,” pēc Globālās Kultūras Atskaites datiem.

Darbinieku iesaistīšana aizraujošos un jaunos projektos ir  lielisks iekšējās uzņēmuma kultūras veidotājs, kā arī darbinieku individuālās izaugsmes un motivācijas virzītājs. Tādējādi var palielināt darbinieku izaugsmes un attīstības iespēju izjūtu, jo interese par projektu raisa vēlmi mācīties un augt, un pozitīvi ietekmēt apkārtējos. 
Lai veicinātu motivāciju, iedvesmojies arī: https://www.efectio.com/lv/2021/02/24/ka-veicinat-darbinieku-motivaciju

Agnis Lejiņš

Ja ir jebkādi jautājumi - raksti redaktoram

Comments are closed.